Skip to content

Kropslæring

ved Anders Heidelbach.

Kroppen kan lære uden at hovedet ved at der læres. 

Det er en erfaring, og også videnskabeligt dokumenteret. 

Men hvad kan man faktisk? Kan kroppen lære noget som ændrer vor væren? Det er et af spørgsmålene i et undervisningsforløb, som her er givet til inspiration for andre der gerne vil arbejde med kropslæring.

Der arbejdes i 3 rammer. Vi skal arbejde med den ubevidste bevægelse, der ved hjælp af forskellige rekvisitter aktiverer kroppen uden bevidst intention. Vi bruger Afrikanske trommer, 4 elektrikkerrør og 3 sjippetov. Herefter den bevidste krop, der igennem opsatte dogmer, sætter fokus på bestemte legmesdele. Tilsidst deles eleverne i 3 grupper og får til opgave at sammensætte et Rytme/bevægelsesforløb på baggrund af ovenstående øvelser. Tidsramme ca 3. timer.

Opvarmning

Vi starter med opvarmning af kroppen, gennem stræk og aktivering af alle led og muskelgrupper. Stemmetræning, eftersyngning, lyde og stræk af hals og tungemuskelatur. Introduktion til 3 rytmemønstre, der skal indgå som tema for dagen. Det oplagt rytmer i 6/8 dele, der generelt ikke ligger tættest på elevernes ellers fine repetoire. Disse rytmer trækker historisk tråde helt tilbage 16-1700 tallets trekantshandel, hvor afrikanske mænd, kvinder og børn (i størrelsesordnen 10 millioner) blev fragtet over atlanten for at arbejde i slaveri. Kulturarven i form af skikkke, retualer og musik kom jo også med på rejsen, og har præget musikken og det forhold vi har til den i dag. Denne fortælling kan bredes ud og detaljeres, alt efter undervisningens udvikling.

Den ubevidste krop

Tanken er at lede eleverne igennem 4 scenarier, hvor den enkelte elev kommer i berøring med: Instudering af anvist rytme.
Springe anvist mønster (senere inproviseret) med elektrikkerrørne
Sjippe i enkelt tov med anvisning (senere inpoviseret)

Sjippe i dobbelt tov med anvisning (senere inproviseret)
Eleverne er delt i makkerhold af 3 elever. Vi kan rulle på øvelserne, så alle får prøvet det hele.

Den bevidste krop

Denne del arbejder hele gruppen på én gang. Vi laver anviste bevægelser, som kræver ekstra fokus. Det kan f. eks være at laver cirkler med fingre, hænder, arme, hoved, overkrop osv. Firkanter, hakkende bevægelse, hurtig langsom mm. Forestillinger om at bevæge sig i gelé, slowmotion, at have klister under fødderne mm. Øvelser som kræver berøring, som f. eks ”følg fløjten”. Arbejde 2 og 2 med f. eks ”efteraberen” eller Spejlet.

Kobling

Eleverne deles i 4 hold og får nu til opgave at finde på et bevægelses/rytmeforløb af ca 3-4 minutters varighed, der indeholder momenter fra ovenstående øvelser. De forbereder selvstændigt i ca 25 minutter. Herefter fremviser grupperne deres materiale.

Afrunding

Vi snakker perspektiv på det ubevidste/bevidste/kreative i dagens undervisning. Er der en historisk tilgang til bevægelse her i skandinavien? Har vi nogle bevægelser/danse der kendetegner os, eller er alt import? Kræver det mod at bevæge sig som en cirkel? Kræver det mod at sjippe? Er det nemmere/sværere at bevæge sig med andre? Er bevægelseskulturen mere tillukket i dag, end f. eks 25-30 år siden.

Blandede billeder

Herunder et par billeder fra højskolen. Se meget mere på SoMe.