Skip to content

Om køn og diversitet

Den Rytmiske Højskole

Om køn og diversitet

Vi har gennem nogle semestre oplevet en kønsmæssig skæv fordeling, hvilket har vist sig både overordnet på skolen, og – ikke mindst – på enkelte linjer. Vi er naturligvis glade for den store interesse fra drenge, men vi ønsker i højere grad også at være en rytmisk højskole for piger og andre kønsidentiteter. Derfor har vi besluttet, at vi i fremtiden vil lade en bedre kønsmæssig balance være en del af tilmeldingsproceduren for lange kurser på Den Rytmiske Højskole.

Det betyder, at enkelte tilmeldte elever kan ske at komme på venteliste, hvis linjen allerede er ramt af en kønsmæssig ubalance. Dette vil i så fald blive meddelt den tilmeldte med det samme. Skulle man ende på venteliste, så bliver man naturligvis optaget kronologisk, såfremt der kommer flere pladser på den relevante linje.

Vi har valgt dette ud fra både et pædagogisk og et kulturelt perspektiv. Pædagogisk set ønsker vi en bred og mangfoldig elevgruppe – og med en bedre fordeling mellem piger og drenge samt andre kønsidentiteter. Den brede baggrund kan være grundlaget for større musikalsk såvel som menneskelig inspiration, og vi ønsker at være en højskole, der på mange måder er sit eget lille samfund, hvor en broget elevflok finder sammen i et fællesskab.

Som højskole ønsker vi derudover at modvirke den stærke kønsubalance, der findes i musikbranchen. Derfor er det oplagt, at vi også ser på, hvordan vi kan bidrage til, at flere piger og andre kønsidentiteter får mod til – og mulighed – for at være en aktiv del af den samlede musikalske kultur.

Dét er nemlig også en del af at leve et musikalsk liv.