Formalia

Årsplaner mv

Der er en del ting der skal stå på en hjemmeside...
For os er det meget spændende, men vi oplever ikke så mange elever der synes det er spændende at læse om. 
Vi snakker om værdier og madpolitik når du kommer - men her vedhæftet en mængde data.

Vedtægterne er offentliggjort her på hjemmesiden 19-03-2011. 
 Den Rytmiske Højskole har tilsluttet sig Foreningen for Folkehøjskoler i Danmarks charter om løn- og ansættelsesvilkår for højskolelærere. 
Charteret skal i hovedpunkter understøtte: - At undervisning og samvær i praksis er ligestillede elementer - At både undervisning og samvær varetages af til skolen fast tilknyttede lærere - At medvirke til at rekruttere, fastholde og udvikle kvalificerede lærere.
Årsplanerne er dem der er indsendt til ministeriet.
Mentorbrochure gives til elever med mentorstøtte.
Visionsbeskrivelsen er lavet af personalet gennem en længere process - super spændende og givtigt for os
.

Styring og ledelse

Bestyrelsen for den rytmiske højskole vælges for et år ad gangen på generalforsamlingen.  Bestyrelsen har det overordnede ansvar for skolen, men lader den daglige drift være styret af en ledelse der på DRH består af en forstander og en viceforstander.
Forstander er Lars Gjerlufsen (Linkedin) og viceforstander er Sascha Haunstrup Qvortrup.


Skolekreds

Andet

lyst til at høre mere - kontakt os!

Du kan snakke med os - fx en lærer - eller vi kan lave en aftale om at mødes.